La prevenció de les relacions abusives

El proper 11 de novembre, es farà una xerrada a l’escola Lavínia sobre “La prevenció de les relacions abusives”, a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet.

Aquesta xerrada permet treballar amb la unitat familiar per tal d’incorporar a tots els membres d’una unitat familiar en la reflexió sobre el que significa la violència, sigui quina sigui la seva expressió. Principalment, s’ha de pensar en dues poblacions diana: els pares i mares com a figures protectores dels fill/es i els menors com a possibles receptors de situacions violentes amb més dificultat per comprendre el que està passant. Continua llegint